Hva er line array høyttalersystem?

Håvard Herberg

Hva er et line array?

Soundergy tilbyr en rekke ulike line array systemer fra Wharfedale Pro, men hva er egentlig et line array, og hva skiller de fra tradisjonelle punktkilde-høyttalere? I denne artikkelen skal vi utforske konseptet bak line arrays, hvorfor de er populære og noen av fordelene ved å bruke dem.

Stort line array utendørs
Stort line array utendørs

Hva betyr line array, og hvordan fungerer det?

Line array refererer til en høyttalerkonfigurasjon der flere høyttalere er plassert i linje for å oppnå bedre lyddistribusjon og konsistens.

På grunn av tett plassering mellom hvert høyttalerkabinett blir distansen mellom høyttalerelementene liten nok til at de summerer positivt pga. tilnærmet lik fase. Dette fører igjen til at lyden kastes lengre, med høyere SPL og jevnere spredning og kontroll (både horisontalt og vertikalt) enn for tradisjonelle punktkilde-høyttalere.

Array kan i prinsippet brukes både vertikalt og horisontalt, men er som oftest hengt vertikalt på hver side av scenen. For vertikale systemer har hvert kabinett som oftest bred horisontal spredning, og smal vertikal spredning. Den smale vertikale spredningen gjør at hver høyttaler oppnår bedre summering ved å minimere negativ interferens.

Horisontalt array
Horrisontalt array – Wharfedale Pro WLA-1

Hvordan justeres lyden fra line array

Line array gir overlegen kontroll over lydspredningen, og systemteknikere/lydteknikere kan justere systemet for å tilpasse det til forskjellige rom og arrangementer. Justering av lyden fra et line array gjøres ved å justere følgende:

Splay angle: Justering av vinkel mellom høyttalerne i et line array, som regel omtalt som splay angle, gjøres ved hjelp av høyttalerens riggesystem. Riggesystemer varierer fra produsent til produsent, men er som regel integrert i selve høyttalerkabinettet. Merk også at det finnes såkalte constant curvature line array. Dette er som regel systemer som består av et fåtall av kabinetter, og som har fast vinkling mellom hvert kabinett.

Nivå: De fleste moderne line array systemer kan nivå/volum fra hver høyttaler, eller høyttalergruppe, justeres uavhengig av de andre. Dette gjør at høyttalerne på toppen av line arrayet kan spille høyere, da de ved et vertikalt system som oppgave å kaste lyden lengst. Høyttalerne i bunn befinner seg nærmere publikum og trenger ikke samme SPL.

EQ: Justering av EQ for hver enkelt line array høyttaler, eller høyttalergruppe. Dette er f.eks. vanlig å gjøre for høyttalerne som har til oppgave å kaste lyden lengst. Dette krever både et generelt høyere nivå fra høyttaleren, men spesielt fra høyttalerens høyfrekvente del. Dette skyldes at høyfrekvent lyd taper ser fortere over avstand enn lavfrekvent lyd.

Fase og tid: Ved avanserte line array kan lydteknikere gjøre justering av fase og tid (time-alignment) for å skape spesielle mønstre, og derav høy kontroll over høyttalersystemets mønster.

Subwoofer array

Line array kan også bestå av subwoofere, enten hengt vertikalt, eller plassert horisontalt foran scenen. Denne typen plassering av subwoofere har svært økende grad av populartiet på grunn av muligheten det bringer med seg i forhold til å styre basslyden dit man ønsker.

Wharfedale Pro line array og subwoofere
Wharfedale Pro line array og subwoofere

Hva  er en systemtekniker?

Line array systemer er avanserte systemer, og ofte har profesjonelle installatører og scenefirma egne personer som jobber kun med prediksjon, skalering, signalprosessering og andre forberedelser før systemet monteres eller rigges opp. Mikrofonmålinger og justeringer av selve systemet on-site er som regel også nødvendig, både for å bekrefte forventet ytelse, og for å gjøre finjusteringer. Dette bør gjøres da alle lokaler og arrangementssteder er forskjellige, og krever ulike tiltak.

Prediksjon er en simulering av hvordan lyd fra flere høyttalere kombinerer, og for noen modeller interfererer med rommet (akustikk). For Wharfedale Pro line array benyttes EASE og EASE Focus (gratis) med tilhørende GPL modellfiler for prediksjon av line array.

For å lære med om faget systemtekniker anbefaler vi boken til Bob McCartheys bok Sound Systems: Design and Optimization.

Hva er hensikten med et line array?

Hensikten med et line array er å gi en bedre lydopplevelse for publikum ved å levere jevn og konsistent lyd over et større område, spesielt med tanke på avstand fra høyttalersystemet. Dette gjør det mulig for lydteknikere å tilpasse lyden til forskjellige konsertsaler og arrangementer, og sikre at lyden når alle deler av publikum med tilnærmet samme lydnivå.

Hvorfor er line array høyttalere bedre?

Det er flere grunner til at line array høyttalere anses som bedre enn andre høyttalersystemer:

 • Bedre lyddistribusjon: Line arrays gir en jevnere fordeling av lyd over et større område, noe som reduserer forskjellen i lydnivå mellom nære og fjerne lyttere.
 • Redusert interferens: Line arrays minimerer interferens mellom høyttalerne, noe som resulterer i en renere og klarere lyd.
 • Kontroll over lydspredning: Line arrays gir lydteknikere bedre kontroll over lydspredningen, slik at de kan tilpasse systemet til forskjellige konsertsaler og arrangementer.

Hvorfor er line array høyttalere så dyre?

Line array høyttalere er ofte dyrere enn andre høyttalersystemer på grunn av deres avanserte teknologi og konstruksjon. De inneholder ofte mange spesialdesignede elementer, og krever mer sofistikert prosessering for å kontrollere lydspredningen. Høykvalitets materialer og komponenter brukes også for å sikre best mulig lydkvalitet og holdbarhet, da line array ofte benyttes til røff scenebruk, med mye opp- og nedrigging.

Når ble line arrays populære?

Line arrays begynte å bli populære på 1990-tallet, da lydteknologien utviklet seg raskt og det ble mulig å lage mer avanserte lydsystemer. Siden den gang har line arrays blitt stadig mer vanlige på store konserter, musikkfestivaler, teatre og andre live-arrangementer.

Hva slags arrangementer passer line array høyttalere for?

Line array høyttalere passer for en rekke forskjellige arrangementer og lokaler, inkludert:

 • Konserter og musikkfestivaler
 • Teaterproduksjoner
 • Kirker og katedraler
 • Konferansesaler og møterom
 • Sportsarrangementer

Aktive og passive line-array

Et aktivt line array-system har innebygde forsterkere og signalprosessorer som er optimalisert for høyttalerne, mens et passivt line array-system krever ekstern forsterkning og signalprosessering. Fordelen med et aktivt system er at de er raskere å skalere og håndtere, mens et passivt system er mer robust, gir større fleksibilitet og mulighet for tilpasning til forskjellige forsterkere og signalprosessorer.

Valget mellom aktivt og passivt avhenger av behovet og preferansene til lydteknikeren og kan påvirkes av faktorer som størrelse på arrangementet, kvaliteten på eksterne enheter og personlig preferanse.

Hva slags line array systemer tilbyr Soundergy?

Soundergy tilbyr et utvalg av Wharfedale Pro line array systemer, både aktive og passive, for fast montering, konserter og musikkfestivaler. Noen av seriene som tilbys inkluderer:

 • Wharfedale Pro WLA-25: lite, ultrakompakt passivt line array system som passer små arrangementer og konserter, eller installert i mindre lokaler.
 • Wharfedale Pro WLA-28A: kompakt aktivt line array system som tilbyr uovertruffen lydkvalitet og SPL med tanke på størrelse. Passer alt fra medium til store arrangementer og faste installasjoner.
 • Wharfedale Pro WLA-28X: kompakt aktivt line array system som tilbyr uovertruffen lydkvalitet og SPL med tanke på størrelse. Passer alt fra medium til store arrangementer og faste installasjoner.
 • Wharfedale Pro WLA-28XF: samme som WLA-28X, men IP6X sertifisert!
 • Wharfedale Pro WLA-1: hybrid curvature line array som passer mellomstore arrangementer og faste installasjoner.
 • Wharfedale Pro WLA-210A: kompakt 10 tommer aktivt line array system som passer store arrangementer og konserter.
 • Wharfedale Pro WLA-210X: kompakt 10 tommer passivt line array system som passer store arrangementer og konserter.
 • Wharfedale Pro WLA-210XF: samme som WLA-210x, men i tillegg IPX6 sertifisert.
 • Wharfedale Pro WLA-312X: flaggskipet til Wharfedale Pro. 3-veis line array passivt line array som benytter quad-amping. Fantastisk lydkvalitet og utrolog SPL kapabilitet, perfekt for store arrangementer, konserter, musikkfestivaler og installasjoner i enorme lokaler.
Line array og scene
Line array og scene

Oppsummering

Line array er avanserte høyttalersystemer som gir bedre lydkvalitet og kontroll over lydspredningen på store arrangementer og i forbindelse med store lydinstallasjoner. Soundergy tilbyr et utvalg av Wharfedale Pro line array systemer for alle typer arrangementer og lokaler, også utendørs. Med disse systemene kan lydteknikere oppnå enestående lydkvalitet og kontroll over lydspredningen, og gi publikum den beste mulige lydopplevelsen.

Håvard Herberg

Spørsmål?

Hei! Jeg er Håvard, og er eier av Soundergy As. Spørsmål til noe i dette inlegget? Send meg en beskjed eller ring meg på 95 44 22 69!

Legg igjen en kommentar

Spar 10% på ditt neste kjøp 

Meld deg på vårt nyhetbrev, og spar 10% på ditt første kjøp!
Nyhetsbrev påmelding
Lukk