Tjenestepriser

Prislisten viser våre tjenestepriser. Priser for tjenesteoppdrag er per serviceperson satt på oppdraget, per påbegynt time arbeid. Med internt tjenesteoppdrag menes jobber utført ved vår bedriftsadresse, ved eksternt tjenesteoppdrag menes jobber utfør ute hos kunde.

Tillegg