Tjenestepriser

Prislisten viser våre tjenestepriser. Priser for tjenesteoppdrag er per serviceperson satt på oppdraget, per påbegynt time arbeid. Med internt tjenesteoppdrag menes jobber utført ved vår bedriftsadresse, ved eksternt tjenesteoppdrag menes jobber utfør ute hos kunde.

Tillegg

Kontakt oss!

Har du spørsmål, om stort eller lite? Kontakt oss på Messenger chat, via kontaktskjema eller på telefon! Vi ser frem til å snakke med deg.

Messenger chat

Kontaktskjema

95 44 22 69