Tjenestepriser

Prislisten viser våre tjenestepriser. Priser for tjenesteoppdrag er per serviceperson satt på oppdraget, per påbegynt time arbeid. Med internt tjenesteoppdrag menes jobber utført ved vår bedriftsadresse, ved eksternt tjenesteoppdrag menes jobber utfør ute hos kunde.

 • Internt tjenesteoppdrag per påbegynt halvtime450 inkl. mva.
  Pris pr. serviceperson for internt tjenesteoppdrag (reparasjoner osv.) per påbegynt time arbeid. Denne prisen gjelder ikke for kjøring til/fra serviceoppdrag (se priser under).
 • Eksternt tjenesteoppdrag per påbegynt halvtime550 inkl. mva.
  Pris pr. serviceperson for eksternt tjenesteoppdrag (service, installasjon osv.) per påbegynt time arbeid. Denne prisen gjelder ikke for kjøring til/fra serviceoppdrag (se priser under).
 • Kjøring per påbegynt halvtime250 inkl. mva.
  Pris for tidsforbruk på kjøring. Pris gjelder per påbegynt halvtime kjøring, og vi tar selvsagt ikke betalt for uforutsette hendelser, pauser osv.
 • Kjøring per km10 inkl. mva.
  Pris for kjøring per km. Dette dekker drivstoffutgifter og slitasje på kjøretøy.
 • Hasteordre400 inkl. mva.
  Pris for klargjøring og pakking av hasteordre, definert som ordre som kommer etter kl. 15:00 og må sendes samme dag.
 • Ny DPS preset1000 inkl. mva.
 • Forandring DSP preset500 inkl. mva.

Tillegg

 • Tillegg for hasteoppdrag15%
  Ikke planlagte tjenesteoppdrag som må utføres samme dag. Kunde varsles på forhånd.
 • Tillegg for arbeid etter kl. 18:0015%
  Tillegg for arbeid utført etter kl. 18:00 frem til kl. 08:00.
 • Tillegg for arbeid på helligdag 50%50%
  Tillegg for arbeid utført på røde kalenderdager.

Spar 10% på ditt neste kjøp 

Meld deg på vårt nyhetbrev, og spar 10% på ditt første kjøp!
Nyhetsbrev påmelding
Lukk