Vilkår for bruk

Innholdet i vilkår for bruk kan endres løpende. Du bør derfor lese igjennom vilkår for bruk når du besøker nettsiden neste gang.

Formålet med Soundergys nettside er å gi informasjon om Soundergys virksomhet, og å ha dialog med deg som kunde og bruker.

Opphavsrett

Innholdet på Soundergys nettside er undergitt opphavsrettsbeskyttelse. Innholdet kan lastes ned og lagres elektronisk eller skrives ut. Denne retten gis under forutsetning av at kilden til materialet angis på en korrekt måte.

Ansvarserklæring

Soundergy arbeider for å holde innholdet på vår nettside så oppdatert og korrekt som mulig. Det kan allikevel forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. Soundergy påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter, eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar på basis av opplysningene på Soundergys nettside skjer på ditt eget ansvar. Soundergy påtar seg intet ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av Soundergys nettside, eller opplysninger som finnes der.

Soundergys nettside kan inneholde lenker til andre nettsider utenfor Soundergys kontroll. Slike lenker er for å hjelpe Soundergys besøkende med å finne mer informasjon innen spesifikke områder. Soundergy gir ingen garanti for at informasjonen det er lenket til er korrekt, relevant, aktuell eller fullstendig.

Regler for kommentering og innlegg

Følgende regler gjelder for kommentering og debattering på Soundergys nettsted og tilkoblede sosiale medier:

  • Vær saklig, høflig og bruk alminnelig folkeskikk. Dette gjelder også når du eventuelt er uenig.
  • Du skal ikke mobbe eller publisere hets, trakasere, injuriere, oppfordre til lovstridige handlinger eller fremsette andre lovstridige utsagn.
  • Du skal ikke oppgi personlige eller sensitive opplysninger om noen.
  • Lenker du eventuelt oppgir skal være relevante.
  • Soundergy har redaktøransvar for innhold som publiseres, men du er selv personlig ansvarlig for at innholdet du bidrar med ikke bryter norsk lov.

Soundergy står fritt til å fjerne kommentarer og innlegg uten begrunnelse eller varsel, samt å fjerne muligheten for å kommentere på soundergy.no.

Kontakt oss!

Har du spørsmål, om stort eller lite? Kontakt oss på Messenger chat, via kontaktskjema eller på telefon! Vi ser frem til å snakke med deg.

Messenger chat

Kontaktskjema

95 44 22 69