Håvard Herberg

Håvard Herberg

Innehaver / audioingeniør

Hva er lydens hastighet?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lydens hastighet (lydhastighet) er distansen en lydbølge beveger seg gjennom et elastisk medium over en gitt tidsenhet. Lydens hastighet er avhengig av en rekke faktorer, men i tørr luft ved 20 °C er lydhastiheten rundt 343 m/s, noe som tilsvarer 1235 km/t.

Faktorer som påvirker lydens hastighet

Flere faktorer påvirker lydens hastighet. Disse er blant annet:

  • Mediumet lyden forplantes gjennom.
  • Temperatur.
  • Luftfuktighet (ved lyd i luft).
  • Trykk
  • Frekvens

Mediumet lyden forplantes gjennom er faktoren med størst påvirkning på hastigheten. Luft er et medium, men er lang fra det mediumet med den raskeske overøfringshastigheten. Medium for overføring av lyd kan både være gasser, væsker og faste stoffer. Et eksempel på medium med langt høyere overføringshastighet enn luft er stål (ca. 5000 m/s). Har du stått ved en jernbaneskinne har du kanskje tenkt over at du kan høre toget en stund før du ser det?

Et annet eksempel er innhallering av helium (dette er ikke noe vi anbefaler å prøve!), vil gi deg lysere stemme. Dette er pga. at lydens hastighet er ca. 3 ganger høyere i helium enn i luft.

YouTube video

Lydhastighet til beregning av avstand

Du kan bruke lydhastighet til å beregne avstand til en synlig lydkilde med et synlig referansepunkt. Det klassiske eksempelet her er beregning av avstanden til et synlig lyn. For å finne ca. avstand teller du sekunder fra du ser lynet til du hører smellet, for så å gange med lydens hastighet.

Eksempel:

Du ser lynet, og du teller 5 senkunder før du hører smellet. Avstandet til lynet er ca. 5 s x 343 m/s = 1715 m (1,7km).

Ikke gå glipp av vårt nyhetsbrev!

Vil du vite mer om våre produkter? Meld deg vårt nyhetsbrev ved å skrive inn din e-postadresse.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

Kontakt oss!

Har du spørsmål, om stort eller lite? Kontakt oss på Messenger chat, via kontaktskjema eller på telefon! Vi ser frem til å snakke med deg.

Messenger chat

Kontaktskjema

95 44 22 69