7 ting du må vite om lydanlegg på russebuss

Håvard Herberg

Som tidligere utleieleverandør, og nåværende utstyrsleverandør til mange av landets største russefirma, har vi lang erfaring med lyd på russebuss. I denne artikkelen deler jeg noen av våre hemmeligheter, som jeg tror vil være nyttig både om du er russ, eller leverandør for russen (oppnå større avkastning, høyere kundetilfredshet og en mer konkurransedyktig posisjon i det raskt voksende markedet innen russeleverandører). Artikkelen diskuterer i hovedsak lydanlegg for russebuss, da  dette er segmentet de fleste leverandører retter seg mot.

Lyd på russebuss i dag

Vi ser tydelig at russen setter stadig høyere krav til lyd på russebuss, både i forhold til lydkvalitet og lydtrykk. Ved utleie til russ forventes det at lydanlegget skal gi svært høye lydtrykk over lang tid, som regel med svært komprimert musikk. Dette er samlet sett svært krevende forhold man normalt ikke møter andre steder innen utleie av lydutstyr, og krever en rekke forhåndsregler for å sikre lang levetid på utleieutstyret (derav maksimal avkastning).

For å kunne levere lyd til russen mener vi derfor følgende er nøkkelen til suksess:

 • Lydutstyr av høy kvalitet, i stand til å levere svært høyt lydtrykk (SPL) fra et fåtall av kabinetter.
 • Kunnskap om signalstruktur, signalprosessering og hvordan man beskytter høyttalere mot overbelastning.
 • Kunnskap om høyttalerplassering for best mulig summering av lydkilder.
 • Kunnskap om optimalisering av lydanlegg.
 • Kunnskap om pålitelig strømdistribusjon.

I denne artikkelen ser vi nærmere på alle emnene, og vi begynner i starten av signalkjeden.

Signalstruktur

Ved levering av lydanlegg til russ, uansett type anlegg, er det helt essensielt å ha kontroll på lydsignalet. Lydsignalet må ikke forvrenges eller klippes før det kommer frem til høyttalerne. For å unngå dette er det viktig å sørge for å fjerne alle potensielle feilkilder, slik at du ender opp med et “promillesikkert” lydanlegg. Dette fører til færre utstyrskader, og langt færre telefoner fra frustrerte russ på nattestid. Jeg anbefaler følgende signalstruktur:

Illustrasjon russebuss signalstruktur

Det er vanlig at russ ønsker å spille av musikk fra egne filer eller strømmetjenester på mobil, nettbrett, eller pc/MAC. Om russen ikke har fastmontert pc/eller nettbrett ønskes som regel trådløs overføring av lyd, og da ser man ofte en løsning med overføring via Bluetooth til en Bluetooth-mottaker. Vær obs på at mottakere har svært varierende rekkevidde og lydkvalitet. Velg en stabil modell med god rekkevidde stabil forbindelse, og gjerne balansert utgangssignal.

Uavhengig av om lydkilden (mobil, nettbrett el.) kobles til lydanlegget via blåtannmottaker eller via kabel rett fra lydkilden anbefaler vi å kjøre signalet innom en passiv volumkontroller, gjerne plassert ved sjåfør. Dette gjør sjåføren i stand til å skru av eller dempe lyden på anlegget hvis det må gis viktige beskjeder, eller ved eventuelt kontroll og lignende.

Vi anbefaler ikke bruk av vanlige aktive lydmiksere som substitutt for en passiv volumkontroller. Lydmiksere er den ultimate oppskriften for brukerfeil og ødelagt lydsignal, da de ofte har gain justering både i form av preamp og equaliser. Dette fører ofte til forvrengte eller klippede signaler, og med lydnivåene forbundet med russ er det helt avgjørende å ha god kontroll på lydsignalet frem til forsterkerne.l

Ved bruk av Bluetooth mottaker med kort rekkevidde anbefaler vi at den plasseres nær midten av bussen, som vist over. Tommelfingerregel sier at blåtann har en rekkevidde på ca. 10 m (se våre Auris BluMe, som har rekkevidde opptil 30 m), og ved plassering mot midten av russbussen sørger man for at rekkevidden dekker hele bussen (selv de lengste bussene).

Ved bruk  mottaker med lang rekkevidde anbefaler vi å plassere volumkontroller og Bluetooth mottaker fremme ved sjafør.

Passivt eller aktivt lydanlegg?

Bør det benyttes passivt eller aktivt lydanlegg på russebuss? Dette er et spørsmål vi ofte blir stilt. Med passivt lydanlegg mener vi klassiske lydanlegg drevet av eksterne forsterkere, med aktive lydanlegg mener vi høyttalere med intern forsterker i hver høyttaler.

Hva er beste løsning? La oss se på fordeler for hver løsning:

Fordeler med passivt lydanlegg:

 • Alle forsterkere er plassert på et sted. Lydanlegget slås på/av fra at sted, og du trenger ikke strømpunkter mange steder på bussen.
 • Passive lydanlegg er lettere å beskytte mot uautoriserte forandringer av innstillinger. Aktive høyttalere har ofte mulighet for EQ justering på hver høyttaler, og EQ kan overbelaste en kalibrert høyttaler.
 • Passive forsterkere er erfaringsmessig noe mer pålitelige ved aggregat-/inverterdrift. Ryker en forsterker kan den raskt byttes ut. For aktive høyttalere må som regel hele høyttaleren på reparasjon.
 • Når høyttalersystemer blir av en viss størrelse er som regel passivt billigste løsning. For mindre lydanlegg kan det være omvendt.

Fordeler med aktivt lydanlegg:

 • Aktive høyttalere har som regel optimalisert signalprosessering som limiter, delefilter og EQ internt i hver høyttaler, og er derfor raskere å stille inn enn passive lydanlegg ved forandring av høyttalerkonfigurasjon osv.
 • Anlegget kan enkelt skaleres etter ønske.

Høyttalere

Hvilke høyttalere bør du bruke på russebuss? Pga. den enorme forventingen om svært høyt lydtrykk, både fra topphøyttalere og subwoofere, er det viktig å velge modeller som er i stand til å levere dette fra et begrenset antall kabinetter (russebiler og russebusser har veldig begrenset med plass). Dette er typisk høyttalere med høy sensitivitet og stor effektbestandighet.

Topphøyttalere

Med topphøyttalere mener jeg høyttalere som tar for seg frekvensene ned til der subwooferne tar over showet. De siste årene har vi sett en tydelig trend mot bruk av line-array kabinetter, også inne på russebuss. Dette er en høyttalertype som tradisjonelt brukes ved live-konserter og ved installasjoner i store lokaler, og derav er i stand til å skape svært høye lydtrykk. Ofte kan en kombinasjon av både line-array høyttalere og tradisjonelle point-source høyttalere være ideelt på russebuss. Wharfedale Pro tilbyr et utvalg av svært gode høyttalere både av point-source og line-array, og har de siste årene blitt et svært populært og konkurransedyktig merke for bruk på russebuss.

Vi anbefaler høyttalermodellene vist under for bruk på russebuss. Alle er svært pålitelige, å har vist seg å yte helt i toppsjiktet hva gjelder lydtrykk og robusthet.

Subwoofere

Reason X218B subwoofere på russebuss

Bass, bass og mer bass. Russ har ekstreme krav når det kommer til basstrykk .. og dette er absolutt det vanskeligste å få bra over et stort område i bussen. For det første er god bass inne på en russebuss ekstremt avhengig av både:

 • Høyttalerplassering.
 • Fase- og tidsjustering.
 • Høyttalerytelse (maks spl og frekvensrespons).

På russebuss har tradisjonelle frontstrålende bassrefleksubwoofere med doble 18″ drivere (eller større) blitt en slags bransjestandard. Samtidig er det også utstrakt brukt av hornsubwoofere. Mens tradisjonelle subwoofere som regel går lavere i frekvens, er horn mer punchy litt lenger opp i registeret (bass som slår deg i bringen). Horn kaster også bass lenger, og man oppnår typisk et høyere trykk på avstand fra bussen. Den optimale løsningen er antagelig en kombinasjon av de to, men dette krever svært god kontroll på summering. Frem med målemikrofonen!

Under har vi listet noen av de nåværende favorittene for bruk på russebuss 🔊

Komplette lydanlegg

Se også våre komplette lydanlegg pakker for russ.

Høyttalerplassering

Viktigheten av rett høyttalerplassering på russebuss er kraftig undervurdert. Det hjelper lite å dytte et stort antall subwoofere inn på buss med mindre de summerer. Plassering av subwoofere på flere separerte plasser i bussen bør tenkes grundig igjennom, da du i verste fall kan ende opp med lydverdens ultimate Kryptonitt; kanselering. Summering mellom høyttalere er et omfattende tema, og absolutt noe vi kan hjelpe med på forespørsel. For øvrig finnes noen grunnleggende tommelfingerregler som gjør livet langt lettere for lyd på russebuss

 • Hold subwoofere samlet på et sted! Basstrykk er uhyre viktig for russen, og plassering på flere separate plasser skaper ofte kanselleringer (se bilde under, to subwoofere med avstand det man ofte ser mellom lounge og bakdør i russebuss).
 • Plassering av mange topphøyttalere med overlappende spredning inntil hverandre vil skape betydelig kamfilter. Dette vil farge lyden, og det vil gå utover maksimalt lydnivå. Benytt deg av splay-teknikker hvor mulig.

Illustrasjon russebuss kansellering subwoofer

Høyttalerprosessering

For alle typer lydanlegg er det helt avgjørende med riktig signalprosessering for et optimalt lydresultat. For passive lydanlegg vil en moderne høyttalersignalprosessor gi deg tilgang til justering av inn- og utgangsforsterkning (gain), delefilter, limiter (rms/peak), delay, equaliser med mye mer. Dette er et omfattende emne vi gjerne bistår våre kunder med, og vi tilbyr grunnoppsett (presetfiler) til alle Wharfedale Pro høyttalere og lydanlegg når det benyttes Wharfedale Pro prosessorer.

Spesielt justering av limiter i forhold til forsterker- og høyttalermodell er ytterst viktig på russebuss. Feil limiter innstillinger resulterer i sprengte eller skadede høyttalere, riktige vil sørge for en problemfri russetid med et minimum av telefoner fra frustrerte russ. Merk også at feil limiterinnstillinger kan, om ikke sprenge høyttaleren, føre til kraftig reduksjon i høyttalerens levetid på grunn av varmegang i talespolene.

Vi har flere høyttalerprosessorer i vårt sortiment, men anbefaler spesielt Wharfedale Pro SC-48 FIR. Modellen har både RMS kompressor og peak limiter, og gjør deg dermed i stand til å hente ut alt som bor i høyttalermodellen du ønsker å bruke.

OBS!: enkelte forsterkere har on-board prosessering, f.eks. DP-F og DP-N serie fra vårt produktsortiment. Bruker du denne typen forsterkere trenger du ikke ekstern prosessor.

Mikrofonmålinger

Ønsker du maksimal ytelse fra lydanlegget? Hver gang høyttalere settes sammen på en ny måte, og hver gang vi bruker høyttalere i et nytt lokale (i dette tilfelle ny buss) oppstår et behov for å justere innstillingene på signalprosessoren. Hva er vi ute etter her? Optimalisering av summering mellom høyttalerne.

Lyd er usynlig, og det er svært vanskelig å danne seg et nøyaktig bilde av hva som foregår uten å benytte seg av målemikrofon med 2-kanals FFT analyse. Denne type målinger gjør oss i stand til å finne riktige innstillinger for tidsjustering mellom høyttalerne, og eventuelt se hva vi kan justere med EQ. Selve justeringene gjøres ved å forandre parametere i signalprosessoren.

Uten mikrofonmålinger er vi i blinde, og det vil være vanskelig å oppnå maksimal ytelse fra lydanlegget. Spesielt når det kommer til bassytelse er dette et minefelt, hvor man i verste fall kan ende opp med store kanselleringer om det ikke tas hensyn til høyttalerplassering og tidsjustering.

Kontakt oss for tips og hjelp med justering av lydanlegget.

Forsterkere

Forsterke er den den mest sensitive og ofte dyreste komponenten av lydanlegget. Det er med andre ord viktig å sørge for at disse har gunstige arbeidsforhold. PA-forsterkere er ofte utstyr med kjølevifter som trekker luft gjennom forsterkeren, og det er derfor viktig med god plass og tilgang til romtemperert luft både på fremsiden og baksiden av forsterkeren. Ikke bygg forsterkere inn i lukkede kasser! De fleste forsterkere er utstyrt med støvfilter, men vi anbefaler uasnett plassering av forsterkere i minst mulig støvete omgivelser. Det er viktig at støvfiltre rengjøres etter hver russetid for å sørge for tilstrekkelig kjøling.

Optimal plassering av forsterkere er ofte i lasterom, på busser hvor dette lar seg gjøre. I lasterom unngår man de mest støvete forholdene, og det er ofte mindre vibrasjoner/basstrykk enn inne på selve bussen.

Valg av type forsterker

Klasse D-forsterkere leverer typisk høyere effekt, har mindre varmetap og derav lavere strømtrekk enn tradisjonelle klasse-AB og klasse-H forsterkere oppgitt til samme effekt.

Klasse AB og klasse H veier mer, har større varmetap, men tåler større spenningssvingninger enn klasse-D forsterkere. Trenden viser at de fleste av våre russekunder benytter klasse-D forsterkere, og dette har vist seg å fungere utmerket med våre modeller (Wharfedale Pro DP og DP-D serie).

Velg alltid en forsterker med en strømforskyning som tåler store spenningsvariasjoner, da både aggregat og invertere som regel har større spenningsvariasjoner enn vanlig nettspenning. Våre DP, DP-F og DP-N forsterkere er ekstremt gode på dette, da de tåler spenning trinnløst mellom 90-260V.

Dette er mine anbefalinger til forsterker på russebuss:

Disse er kompatible og tilstrekkelige til drift av alle høyttalere nevnt i denne artikkelen (kontakt oss for nærmere informasjon om anbefalte konfigurasjoner).

DP-F forsterkere på russebuss

Montering av forsterker

Forsterkere skal alltid monteres horisontalt, ikke vertikalt! Vertikal montering vil for de fleste forsterkere gi dårlig kjøling av interne komponenter, noe som igjen reduserer forsterkerens levetid. Vi anbefaler alltid å montere forsterkere i rack.

Sørg for at det alltid er god lufting på fremsiden og baksiden av forsterkere (rack skal aldri tildekkes med lokk). De fleste forsterkere har viftekjøling, og er avhengig av stor tilgang på luft for tilstrekkelig kjøling, spesielt under hard bruk. Siden det trekkes mye luft gjennom forsterkerne anbefaler vi å montere de et sted der det i størst mulig grad unngås støv og urenheter, som kan dras inn i forsterkeren. Et godt tips er derfor å ikke montere forsterkere langs gulvet, hvor det typisk er mye jord og støv i russebusser.

Monter gjerne forsterkere i lasterom, om dette er tilgjengelig på bussen. Husk for øvrig å sørge for at lasterommet har tilstrekkelig ventilasjon for utbytting av luft. For dårlig ventilasjon vil føre til at forsterkerne ikke kjøler tilstrekkelig.

Størrelse på forsterker

Hvor mye effekt trenger du? Dette avhenger av hvor høyt du vil spille. Ved bruksområde russ er dette som regel enkel matte; så høyt som mulig! Velg derfor alltid forsterkere som gir tilstrekkelig effekt til å drive høyttalerne du har til rådighet fult ut. For å finne riktig forsterkereffekt anbefaler vi minimum å ta høyttalerens oppgitte RMS-effekt (noen ganger også oppgitt som kontinuerlig effekt) ganget med 1,5-2. Dette gjøres for å sørge for tilstrekkelig «overhead». For lite effekt kan føre til at forsterkeren klipper utgangssignalet ved høye lydnivåer, og dette kan være skadelig for høyttalerne. Sørg alltid for å sette justere limiter slik at forsterkeren ikke klipper!

Vi anbefaler følgende forsterkermodeller på russebuss:

Rutine for å skrue på/av forsterkere

Skru på:

Sørg for at forsterkere er avslått før du skrur på inverter eller aggregat!

 1. Start med å skru på høyttalerprosessoren.
 2. Sørg for at gain-justering på fremsiden av forsterkerne står i minimumsposisjon.
 3. Skru på en forsterker om gangen, og vent til de er fullstendig slått på. Forsterkere trekker ofte mye strøm da de slås på, og skrus mange forsterkere på samtidig vil det skape en stor peak fra aggregat/inverter. Dette bør erfaringsmessig unngås, da vi har sett en del ødelagte forsterkere som antagelig skyldes nettopp dette.
 4. Juster gain-justering på fremsiden av forsterkere til ønsket posisjon (for våre anbefalte systemer vil dette være maksposisjon, mer om det senere.)

Skru av:

Motsatt rekkefølge av skru på!

OBS! Aldri skru mange forsterkere på-av samtidig. Slå på en og en forsterker.

Kabler

Høyttalerkabler

Når det gjelder høyttalerkabler på russebuss anbefaler vi ofte tverrsnitt 2,5 mm² på kabler til topphøyttalere og 4,0 mm² tverrsnitt på kabler til subwoofere. Dette er både med hensyn til optimal impulsrespons og sikkerhet. Utover dette anbefaler vi å holde lengden på kabler til et minimum, og alltid innen anbefalte strekk (4ohm):

 • Maksimalt anbefalt strekk med kabeltverrsnitt 2,5 mm² er 13 m.
 • Maksimalt anbefalt strekk med kabeltverrsnitt 4,0 mm² er 21 m.

Vi foreslår følgende høyttalerkabler og signalkabler på russebuss:

Signalkabler

Vi anbefaler å kjøpe signalkabler av god kvalitet. Ofte er irriterende feil (støy, lyd som blir borte i enkelte høyttalere osv.) knyttet til kabler som detter ut eller hvor det oppstår brudd i plugg eller selve kabelen. Med gode kabler minimeres disse problemene.

TIPS!: Bruker dere mini jack kabel? Ha alltid en reservekabel med på rulling, da det ofte oppstår skade på disse. 

Aggregat og inverter

Det ses ofte bruk av aggregat eller inverter for levering av strøm til lydanlegg på russebuss. Det finnes en rekke regler vi oppfordrer alle aktører til å sette seg inn i før man tilbyr utleie av aggregat eller inverter til russebuss. Denne artikkelen begrenser diskusjonen til det tekniske.

Lydanlegg klassifiseres som sensitiv elektronikk, og bør drives av et aggregat eller inverter av høy kvalitet, som gir ren, ekte sinusspenning (ikke modulert!). Skal det benyttes aggregat bør det benyttes en modell med inverter teknologi, da disse gir renere spenning enn tradisjonelle aggregat beregnet for bruk til drift av elektroverktøy osv.

Vi ser også en økende bruk at batteri-invertere om bord i russebusser. Batteri-invertere omdanner likestrøm fra 12 eller 24V batterier til 230V vekselstrøm. Det finnes en rekke produsenter av batteri-invertere, og i likhet med aggregater er det store sprik i kvalitet og levert effekt. For drift av lydanlegg er det viktig å velge batteri-invertere som gir ekte sinus, IKKE modulert sinus! Vær obs på at det finnes en rekke batteri-invertere på markedet som oppgir høye effekt-tall til lav pris. Ofte leverer disse i realiteten langt fra oppgitt effekt. Gode batteri-invertere som gir stabil ekte sinus og mye effekt er i utgangspunktet forholdsvis kostbart.

Det er essensielt at bussens batterier og ladesystem er i god stand, og er av tilstrekkelig kapasitet. Hold også kabelstrekk fra batteriene til batteri-inverteren til et minimum.

Automatsikringer og overspenningsvern

Elektriske automatsikringer og overspenningsvern er viktig for å beskytte utstyret ved drift av lydanlegg fra både aggregat og batteri-inverter. Noen aggregat er utstyrt med automatsikringer på hvert uttak, men ofte er ikke disse raske nok til å beskytte sensitivt utstyr som f.eks. klasse D-forsterkere med switch-mode strømforskyning. Ønsker du derfor ekstra beskyttelse av lydanlegget anbefaler vi bruk av ekstra overspenningsvern. Disse har svært raske sikringer, og ofte filter som fjerner evt. støy fra aggregat eller inverter.

Uansett, sørg alltid for sikringer mellom aggregat/inverter og lydanlegg! Worst case vi har sett uten et helt forsterkerrack med defekte forsterkere, samt brente drivere i alle tilkoblede høyttalere.. ingen spesielt billig fornøyelse!

Stabilisering av spenning

For mange aggregat og batteri-invertermodeller kan et svært nyttig tips være å koble til en glødelampe, varmeovn eller annen resistiv last som alltid står på. Dette skaper et jevnt strømtrekk som erfaringsmessig kan hjelpe til å stabilisere spenningen som ellers kan bli ustabil ved raske strømtrekk fra subwoofere/bass.

Størrelse på aggregat og batteri-inverter

For å finne riktig størrelse på aggregatet regner du sammen alt av strømtrekk på bussen. For å finne strømtrekk fra forsterkere er det vanlig å bruke strømtrekket oppgitt ved 1/8 maks effekt. Dette er i nærheten av strømtrekket som oppstår under musikkavspilling. SOUNDERGY anbefaler alltid å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 ganger det totale utregnede strømtrekket. Dette tar høyde for overbelastning som fører til ustabil spenning.

Noen siste tips

Før lydanlegg kobles til aggregat eller inverter bør du alltid:

 1. Måle at spenningen fra aggregatet er stabil i området rundt 230V.
 2. Koble til eksempelvis en glødelampe for å stabilisere spenningen.

Hold alltid høye med spenning (V) og strømtrekk (A) under installasjon/prøvespilling av lydanlegg på buss. Har ikke aggregatet eller batteri-inverteren meter for dette bør dette innføres mellom aggregat og lydanlegg.

Helst ikke la aggregat gå tomt for drivstoff.

Konklusjon

Dette konkluderer vår artikkel om utleie av lydanlegg på russebuss. Vil du vite mer? Sjekk ut vårt kurs!

Ikke minst, ta kontakt om du har spørsmål, er russ som vil kjøpe utstyr, eller er leverandør som ønsker et bedriftsamarbeid med oss rundt utstyr og optimalisering av lyd på russebuss!

Håvard Herberg

Spørsmål?

Hei! Jeg er Håvard, og er eier av Soundergy As. Spørsmål til noe i dette inlegget? Send meg en beskjed eller ring meg på 95 44 22 69!

Legg igjen en kommentar

Spar 10% på ditt neste kjøp 

Meld deg på vårt nyhetbrev, og spar 10% på ditt første kjøp!
Nyhetsbrev påmelding
Lukk