Lyd

PA anlegg og profesjonelt lydutstyr for live-lyd, studio og opptak, faste installasjoner mm. PA anlegg er lydanlegg som kan nå ut til svært mange personer.

Pris

Merke

Viser 1–16 av 187 resultater

Om Lyd

PA anlegg og profesjonelt lydutstyr for livelyd, studio og opptak, faste installasjoner mm.

Hva er PA anlegg?

PA er en forkortelse for det engelske ordet Public Address, og brukes i forbindelse med et lydanlegg og lydutstyr til formidling av musikk, tale eller annen type lyd for en større folkemasse. Et PA anlegg er en samlebetegnelse på lydanlegg som kan oppnå og vedstå høye lydtrykk som behøves for å dekke et stort publikum. Høye lydtrykk oppnås ved bruk av høyttalere med større komponenter, høyere sensitivitet, drevet av mer effekt enn lydanlegg for f.eks. bruk hjemme. PA anlegg finnes i alle størrelser; alt fra enkle aktive høyttalere, til gigantiske systemer for utendørskonserter. Eksempler på steder hvor det benyttes PA er f.eks. utendørs og innendørs konserter, på utesteder, på idrettsplasser, og i offentlige bygg med talevarsling.

Hva er PA utstyr?

PA brukes også i forbindelse med lydutstyr som benyttes i forbindelse med PA anlegg, og mange kaller dette PA-utstyr. Dette omfatter ting som forsterkere, mikrofoner, lydmiksere, signalbehandlingsutstyr osv.

Hvor bør det benyttes PA?

PA bør etter vår mening benyttes så fort man ønsker å oppnå høye lydnivåer. Dette kan være på privatfester, utesteder,  ved DJing, på konserter o.l. Spesielt viktig er det når det skal forsterkes lyd, f.eks. tale, sang, instrumenter osv. Forsterking av lyd fører med seg lydsignaler som svinger voldsomt i nivå (dynamikk), og dette krever høyttalere som tåler høye lydtrykk og mye effekt. Bruk derfor alltid PA ved:

  • Avspilling av musikk med høye lydtrykk (privatfester, russebil, russebuss, DJing, utesteder osv.)
  • Alle former for livelyd (forsterking av tale, konserter, festivaler, på teatre osv.)
  • Utendørs arrangementer.
  • For tale og musikk i offentlige bygg.

Kontakt oss!

Har du spørsmål, om stort eller lite? Kontakt oss på Messenger chat, via kontaktskjema eller på telefon! Vi ser frem til å snakke med deg.