Konferanse

Systemer og utstyr for  videokonferanse (VoIP), møtevirksomhet og kurs/forelesning.