...

Mange spør etter forskjellen i lydtrykk fra de forskjellige subwoofermodellene vi selger. Oversikten under viser maksimalt lydtrykk mellom passive Wharfedal Pro subwoofere. Lydtrykksverdier er per kabinett.

Maksimalt lydtrykk per subwoofer

WLA-218B / Reason-218X
148 dB
Delta F18B
141 dB
Reason-X18B
139 dB
Delta-218B
138 dB
Impact-218B
137 dB
Delta X18B
134 dB
Impact 18B
133 dB
Delta X15B
132 dB

Kontakt oss!

Har du spørsmål, om stort eller lite? Kontakt oss på Messenger chat, via kontaktskjema eller på telefon! Vi ser frem til å snakke med deg.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.