Personvern

Personvern

Innholdet i personvern kan endres løpende. Du bør derfor lese igjennom personvern når du besøker nettsiden neste gang.

Soundergy ønsker at din integritet på internett skal bevares. Soundergy har derfor utarbeidet denne informasjonen om vår personvern policy, for å synliggjøre hvordan din personlige informasjon behandles.

Soundergy behandler alle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen personlig informasjon du gir til Soundergy i forbindelse med bestillinger og annet i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene du gir Soundergy brukes for at Soundergy skal være i stand til å gi deg informasjon om tjenester og produkter du har uttrykt interesse for.

Personopplysninger i forbindelse med leie og kjøp av lyd- og lysutstyr tas vare på i Soundergys arkiv dersom du ikke aktivt har samtykket til noe annet.

Soundergy overleverer ikke personopplysninger til tredje part.